Skip to Content

AppWriter Cloud

Uppläsning, ordförslag, PDF läsare, och OCR funktion i din Chrome browser, Google Docs & Word Online.

Initiutiv, flexibel och enkel

AppWriter Cloud sätter standarden för cloud-baserade läs- och skrivstödsverktyg. Inga lokala installationer och hårdvarukrav – AppWriter Cloud kör och är integrerat med Google Docs och Google Chrome.

Funktioner

  • Kontext-baserade ordförslag
  • Text-till-tal med markering av ord under uppläsning
  • Avancerade inställningar i en unik användarprofil
  • Fungerar på alla större språk
  • Ordförslag fungerer i alla textfält i Google Chrome, tex i Google Docs, Word Online, Gmail m.m.
  • PDF läsare med uppläsning och redigeringsmöjligheter
  • OCR funktion

Hämta AppWriter Cloud i Chrome Webstore

Skollicens

Hör mer eller köp skollicenser till fördelaktigt pris

Ring till oss på

+46 40 83848

Back to top