Prisökning på Chrome Education Upgrades

Prisökning på Chrome Education Upgrades Gäller f.r.o.m den 9 mars 2021 9 mars 2021 höjer Google priset på Chrome Education Upgrade (Chromebook-hanteringslicenser). Priset på Chrome Education Upgrades kommer att höjas från 250 kr till 345 kr. Dessutom kommer en ny process införas där prissättningen justeras årligen, och valutakursen kan komma att påverka priset. Google har …

Prisökning på Chrome Education Upgrades Läs mer »