Kvalitetssäkring av texter

Hitta grammatik och stavfel – i realtid!

Texter som verkar professionella

Låt TxtAnalyser hantera korrekturläsning av texter för eventuella grammatik- och stavfel i t.ex. kundmeddelanden eller ordbehandling.

Eliminera fel!

Felsökning och felrapportering sker i realtid, så att du snabbt kan upptäcka det, före alla andra.

Vad våra användare säger

Öppna upp för mer variation

TxtAnalyser är mer än ett korrigeringsverktyg. Du kan undersöka dina egna texter för förbättringsmöjligheter, till exempel genom att skriva mer beskrivande, använda rätt tempus eller för att kommentera.

Språkinlärning är enkelt

Slå upp-funktionen i TxtAnalyser låter dig leta upp ord snabbt och få betydelsen av ordet, uttalet, ordklassen och rätt böjning. Ordboken gör det lättare att förstå och tillämpa termer i rätt yrke.

Förbättra dina texter med TxtAnalyser

Få uppdateringar och nyheter, så du är med hela vägen!