Skip to Content

Kurser i G Suite for Education

Kursens ändamål är att ge deltagarna grundläggande kunskaper i att använda Google Apps for Education i undervisningen.

Back to top