Skip to Content

Matematik i G Suite for Education

Ändamål

Kursens mål är att matematikläraren ska få såväl teknisk som didaktisk inspiration till att låta eleven kommunicera och arbeta undersökande i matematik med verktygen Wizkids CAS och GeoGebra.

Innehåll

På kursen får deltagarna en introduktion till följande:

  • Hur kan man arbeta med matematiska modeller, så att även lågstadiebarn får erfarenhet av olika typer av matematiska modellers fördelar och nackdelar och lär sig förhålla sig kritiskt till dem?
  • Hur skapar man bra uppgifter?
  • Hur undervisar man elever i att kommunicera skriftligt i matematik?

Kursen växlar mellan undervisning och övningar.

Plats:

Hos din organisation.

Förutsättningar:

Kurdeltagarna ska ha tillgång till internet och egen dator.

Antal:

Max 20 deltagare per kurs.

Längd

2 timmar.

Pris:

4500 SEK exkl. moms

Boka kurs eller få mer information

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig så att vi kan sätta ihop en kurs för dina behov

Back to top