Prisökning på Chrome Education Upgrades

Prisökning på Chrome Education Upgrades

Gäller f.r.o.m den 9 mars 2021

9 mars 2021 höjer Google priset på Chrome Education Upgrade (Chromebook-hanteringslicenser).

Priset på Chrome Education Upgrades kommer att höjas från 250 kr till 345 kr. Dessutom kommer en ny process införas där prissättningen justeras årligen, och valutakursen kan komma att påverka priset.

Google har haft samma pris på Chrome Education Upgrades under de senaste tio åren, och många nya uppgraderingar har lagts till – utan att priset höjts. 

Google säger att prisökningen därför återspeglar den kontinuerliga utvecklingen och utrullningen av nya produktivitets- och samarbetsfunktioner och uppdateringar.

Support dygnet runt som tillhandahålls genom Chrome OS Automatic Update Expiration (AUE) policy har också förlängts från 6,5 år till 8 år. Dessutom planerar Google att lansera ca tio gånger fler antalet funktioner, inklusive förbättrade kontrollfunktioner som ytterligare OS-kontroll, åtkomstbegränsnings inställningar och ännu mer.

Läs mer om de nya funktionerna i Chrome Education Upgrades:

Chrome Education Upgrade one-pager

Klicka här för att göra en beställning till de nuvarande priset:

NOTERA. Redan köpta licenser har inget bäst före datum.

Du kan därför köpa och lagra licenser innan prishöjningen (9 mars 2021). 


För mer info om Chrome Education Upgrades – kontakta:

info@wizkids.se 

+46 4083848