Sekretesspolicy

Senaste uppdatering: oktober 2021

Den här sidan informerar dig om Wizkids A/S (“oss”, “vi” eller “vår”) policy för insamling, användning och utlämnande av personlig identifierbar information (“PII”) när du använder vår tjänst (“Webbplats, nyhetsbrev via e-post, kontaktformulär, cookies och inloggning”). Vi kommer inte att använda eller dela dina uppgifter med någon annan än vad som beskrivs i denna sekretesspolicy.

Denna sekretesspolicy gäller för följande domäner:

https://www.wizkids.dk
https://www.wizkids.se
https://www.wizkids.no
https://www.wizkids.co.uk
https://user.lingapps.dk
http://www.appwriter.dk

Vad är den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR)?

GDPR är en EU-förordning om dataskydd och sekretess för medborgare från Europeiska unionen och gäller från och med den 25 maj 2018. Samtidigt som bestämmelserna ger människor kontroll över hur deras uppgifter används krävs det att företag och andra organisationer är öppna för hur deras personuppgifter samlas in, bearbetas, lagras och används.

Vad är personuppgifter?

Den europeiska kommissionen definierar personuppgifter som “all information som rör en identifierad eller identifierbar levande individ”. Av denna anledning betraktas följande som personuppgifter:

 • Ett för- och efternamn
 • En hemadress
 • En e-postadress
 • Ett telefonnummer
 • Ett identifikationskortsnummer.
 • Platsuppgifter
 • En IP-adress (Internet Protocol)
 • Ett cookie-ID

1. Vilka uppgifter vi samlar in och varför?

Generellt sett bestämmer du själv hur mycket och vilken typ av uppgifter du delar med oss när du använder vår “tjänst”. Men för att ge alla våra användare mer värde samlar vi in uppgifter om vilka tjänster du använder och hur du använder dem. Det kan till exempel handla om att figurera vilken mobil enhet du använder för att optimera din upplevelse av “tjänsten” – eller till och med för att ge dig annonser som du kommer att finna användbara.

1.1. Den information som du ger oss
Du bestämmer vilka uppgifter som delas med oss när du använder vår “tjänst”. Det kan t.ex. vara när du begär en kostnadsfri produktutprovning där du ombeds ange namn, organisation, e-postadress och kommentarer. Vänligen observera att om du ger oss felaktig information kan det hindra oss från att leverera vår “tjänst” till dig.

1.1.1. Kontakt- och registreringsformulär
Om du väljer att fylla i personlig identifierbar information, till exempel i ett kontaktformulär, för att visa innehåll med begränsat tillträde eller för att anmäla dig till evenemang, lagrar vi den i vår egen databas med de undantag som beskrivs i “Våra tredjepartsdatabehandlare”. Genom att fylla i dina “PII” ger du Wizkids A/S rätt att kontakta dig.

1.1.2. Chatt, samtal och SMS

Wizkids A/S använder Crowdio A/S (“Crowdio”), en livechattjänst, för att hantera och besvara chattförfrågningar från våra webbplatsbesökare. Detta gäller följande domäner:

https://www.wizkids.dk
https://www.wizkids.se
https://www.wizkids.no
https://www.wizkids.co.uk

Alla chattar är anonymiserade tills besökaren har gett sitt uttryckliga samtycke. Vi anser att Crowdio är en tredjeparts databehandlare. För att se hur uppgifterna behandlas kan du besöka Crowdios senaste version av integritetspolicyn under “Våra tredjepartsdataprocessorer”.

Inkommande samtal och/eller textmeddelanden lagras inte i våra databaser eller servrar.

1.1.3 Nyhetsbrev via e-pos
Om du anmäler dig till vårt nyhetsbrev skickas din e-postadress, ditt namn, efternamn och produktintresse till MailChimp, vår e-postmarknadsföringstjänst. Även om du ansvarar för den information som lämnas till MailChimp ger dess inbyggda spårningsfunktioner oss ytterligare data som vi behöver för att till exempel se till att du har tagit emot och öppnat vårt senaste nyhetsbrev.

Vi anser att Mailchimp är en tredjeparts databehandlare. Under “Våra tredjepartsbehandlare” hittar du en länk till deras senaste integritetspolicy.

Utöver MailChimp kommer din e-postadress också att lagras i vår databas och i vårt CRM-system – nämligen för att få en bättre förståelse för din resa som lead, prospekt eller kund.

Du kan alltid avregistrera dig från mejllistan via länken för avregistrering som finns i varje e-post-nyhetsbrev eller genom att skicka ett e-postmeddelande till info@wizkids.dk. När du begär borttagning via e-post är det viktigt att du anger det e-postkonto som har använts för att prenumerera på sändlistan.

1.2. nformation som vi får från användningen av “tjänsten”

Vi samlar in information om din användning av tjänsten genom olika spårnings-, lagrings- och marknadsföringstekniker. Detta ger oss den information som behövs för att:

 • ge dig en mer kundorienterad “tjänst”
 • förse dig med personligt anpassat innehåll
 • ge dig användbara produktannonser
 • visa dig återriktade annonser baserade på produktintressen Detta görs på följande sätt:

1.2.1 Webbanalys
Användningen av webbanalys tillåter oss att automatiskt få information om till exempel din enhet, webbläsare, operativsystem, plats och IP-adress för ditt offentliga nätverk eller din internetleverantör (ISP). Dessutom ger webbanalys oss beteende- och publikinformation, t.ex. besökta webbplatser, klickade områden, demografi och intressen. Denna information hjälper oss att förstå vår publik och deras beteende, vilket vi använder för att förbättra vår “tjänst”. Till exempel genom att leverera mer relevant innehåll baserat på geografiska platser. För att se hur webbanalysföretaget behandlar dina personliga och icke-personliga uppgifter kan du se “Våra tredjepartsdatabehandlare”.

1.2.2. Cookiepolicy
Cookies är små bitar av data eller textfiler som lagras på din dator eller mobila enhet. Cookies är inte program och innehåller inte virus eller skadlig kod. Mer information finns i vår cookiepolicy.

1.2.3 Spårning av besökare på webbplatsen

För att mäta vår marknadsföring använder vi spårningsteknik för att se hur våra kunder och icke-kunder besöker webbplatsen. Detta görs uteslutande för organisationsbaserade besökare. Med andra ord spårar eller identifierar vi inte privata besökares webbsessioner.

Varför spårar vi organisatoriska besökare?

 •  
 • För att utvärdera vår marknadsföring och försäljning
 • För att prioritera vilket innehåll som våra webbplatsbesökare finner engagerande
 • För att analysera produktintresset hos våra olika besökare
 • För att förse organisatoriska besökare med personligt anpassat innehåll
 • Att få en bättre förståelse för våra kunder och icke-kunder

Observera att vi inte spårar den person som gör det organisatoriska webbplatsbesöket. Med andra ord avslöjas organisationens IP-adress, men personen bakom besöket på webbplatsen förblir anonym. Du kan se “Våra tredjepartsdatabehandlare” för att se hur organisatoriska uppgifter behandlas.

1.2.4. Marknadsföringstillstånd och reklam

Wizkids kommer inte att visa dig annonser eller marknadsföringsinnehåll utan föregående samtycke – till exempel genom att du godkänner våra cookies eller våra opt-in-formulär.

Samtycket gör det möjligt för oss att leverera relevant innehåll och annonser till besökarna på Internet. Det kommer också att hjälpa oss att hitta nya “lookalike-grupper” – det vill säga en marknadsföringsgrupp som har liknande egenskaper och intressen som din.

Med andra ord har vi aktiverat annonseringsfunktionerna i vår spårnings- och marknadsföringsteknik för att:

 • marknadsföra våra produkter och tjänster
 • skapa liknande marknadsföringsgrupper
 • visa dig återriktade annonser baserade på produktintressen
 • förbättra vårt varumärkesvärde
 • hålla besökarna engagerade och uppdaterade med våra senaste evenemang och vårt senaste innehåll

Vi anser att vår reklam- och marknadsföringsteknik är en tredjeparts databehandlare. Mer information om hur våra tredje parter samlar in och behandlar informationen finns i avsnitt 2.

2. Våra tredjeparts databehandlare

Vår “tjänst” använder ett antal tredje parter för att behandla personuppgifter för vår räkning. Även om dessa tredje parter har valts ut med omsorg rekommenderar vi dig starkt att läsa varje webbplats sekretesspolicy. Dessa tredje parter har tillgång till dina personuppgifter och används för att utföra bearbetningsuppgifter för vår räkning. Även om de är skyldiga att inte avslöja eller använda uppgifterna i något annat syfte kan vi inte garantera hur tredje part behandlar och överför uppgifterna. Av denna anledning tar vi inget ansvar och uppmanar dig att läsa följande sekretesspolicyer:

Google
Zoho
2checkout
Eventbrite
MailChimp
Facebook
Twitter
LinkedIn
Crowdio
Leadfeeder

3. Hur länge lagrar vi din information?

Vår sekretesspolicy omfattar inte avtalet om databehandling (DPA) mellan Wizkids A/S och köparen för följande tjänster:

 • AppWriter
 • TxtAnalyser
 • EduLife
 • Wizkids Add-on package
 • Wizkids Chrome Management

För frågor som rör ovannämnda tjänster rekommenderar vi att du kontaktar din köpare (t.ex. skola eller kommun).

Vi, i samarbete med våra tredjepartspartner, behåller dina uppgifter under den period som krävs för att ge dig en optimal upplevelse av tjänsten.

4. Dina dataskyddsrättigheter

Enligt dataskyddslagen har du bland annat följande rättigheter:

Din rätt till tillgång – Du har rätt att be oss om kopior av dina personuppgifter.

Din rätt till rättelse – Du har rätt att be oss att rätta till personuppgifter som du anser vara felaktiga. Du har också rätt att be oss komplettera information som du anser vara ofullständig.

Din rätt till radering – Du har rätt att be oss radera dina personuppgifter under vissa omständigheter.

Din rätt till begränsning av behandlingen – Du har rätt att be oss att begränsa behandlingen av dina personuppgifter under vissa omständigheter.

Din rätt att invända mot behandling – Du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter under vissa omständigheter.

Din rätt till dataportabilitet – Du har rätt att begära att vi överför de personuppgifter som du gett oss till en annan organisation eller till dig under vissa omständigheter.

Du behöver inte betala någon avgift för att utöva dina rättigheter. Om du gör en begäran har vi en månad på oss att svara dig.
Kontakta oss med hjälp av uppgifterna i slutet av detta dokument om du vill göra en förfrågan.

5. Dataintrång

Om ett dataintrång inträffar som kan påverka dem, kommer alla kunder och berörda parter att underrättas inom 72 timmar efter att de fått kännedom om det. Wizkids kommer också att se till att den relevanta myndigheten informeras.

6. Säkerhet

Säkerheten för dina personuppgifter är viktig för oss. Därför har vi använt oss av olika krypterings- och säkerhetstekniker, t.ex. SSL och HTTPS.

Observera att ingen metod för dataöverföring via Internet är 100 % säker. Även om vi strävar efter att använda den senaste och säkraste tekniken för att skydda dina personuppgifter kan vi inte garantera absolut säkerhet. Vi garanterar dock att vi meddelar alla berörda parter inom 72 timmar om personuppgifterna har äventyrats.

7. Barns integritet

Wizkids kommer inte att kontakta någon under 13 år (“barn”) direkt. Vi samlar inte medvetet in personlig identifierbar information (“PII”) från barn under 13 år utan föregående samtycke från deras skola, förälder eller vårdnadshavare. Om vi blir medvetna om att vi har samlat in personuppgifter från barn under 13 år utan att ha verifierat föräldrarnas samtycke kommer vi att vidta åtgärder för att ta bort informationen från våra servrar.

8. Ändringar i sekretesspolicyn

Vi kan komma att uppdatera vår sekretesspolicy med jämna mellanrum för att helt följa de senaste bestämmelserna och lagarna. Därför rekommenderar vi att du regelbundet granskar vår sekretesspolicy för att se om den har ändrats. Vi kommer att meddela våra kunder om det sker några väsentliga ändringar i policyn.

9. Var lagrar vi din information?

Alla fakturerings- och kontaktuppgifter lagras i Amazon Web Services (AWS). Vi har ingått standardavtalsklausuler med AWS för att säkerställa att vi följer GDPR-reglerna om internationella överföringar. Detta är förenligt med dataskyddskraven och GDPR-lagstiftningen vid överföring av uppgifter utanför EU.

10. Var kan du kontakta oss?

Om du har några frågor om denna integritetspolicy kan du kontakta oss via nedanstående kontaktuppgifter:

Wizkids A/S
Roskildevej 8
2620 Albertslund
Denmark
VAT no: 28706898
support@wizkids.dk