Wizkids Apps

Wizkids CAS

Wizkids CAS är en add-on till Google Docs och är integrad med Google Docs ekvationseditor.

Wizkids CAS kan:

  • Lösa ekvationer och rita grafer
  • Lösa numeriskt eller exakt
  • Förenkla och faktorisera uttryck med variabler
  • Dra och släppa grafer från sidofältet i Google Docs

Förkortningen CAS står för Computer Algebra System. Det vill säga datorprogram som bland annat innehåller matematiska, algebraiska regler och kan lösa matematiska uppgifter. Det kan röra sig om enklare räkneuppgifter, ekvationer, långa algebraiska uttryck med flera variabler, m.m.

Förutom att fungera som avancerad miniräknare, kan CAS också användas till att lösa mer avancerade och verklighetsnära uppgifter, och fungera som stöd för elever som tycker att matematik är svårt, så att eleven kan använda sin kapacitet till att bedömma lösningarna som man får fram med hjälp av CAS. Dessutom är CAS ett bra verktyg för att arbeta mer undersökande med matematiken.