iPad Appen

TxtAnalyser fungerar precis likadant på iPad som det gör på datorn. Efter installationen av appen loggar du antingen in med ditt Google konto, Wizkids konto eller i övriga inloggningsalternativ.

Alla inställningar du har aktiverat via din kontosida på ta.wizkids.dk eller via appen i Chrome webbläsaren kommer synkronisera till din enhet och till appen till din enhet. Appen kräver alltid en aktiv internetanslutning.

1. Användargränssnitt på iPad

När du är inloggad så identifierar TxtAnalyserar alla dina fel och visar det rätta alternativet i högra sidofältet. Högra sidofältet visas automatisk när din iPad är i liggande läge, och om du roterar till stående läge kan du dra från höger till mitten för att visa sidofältet.

2. Filhantering på iPad

Appen består av en text redigerare och 2 sidofält. Syftet med appen är att rätta dina texter från grammatiska och stavefel. Därförkan du skriva direkt i redigeraren eller klistra in en text till redigeraren.

När din text är rättad kan du se det i ‘’dela-funktionen’’ (på det vänstra sidofältet) för att dela eller exportera din text till andra appar – eller så kan du kopiera och klistra in din text i andra appar.

3. Inställningar på iPad

Du har tillgång till din inställningsmeny genom att trycka på det vänsrta sidofältet.

Du har följande alternativ:

  1. Visningsspråk
  2. Grammatikspråk
  3. Dela
  4. Profil
  5. Hjälp
  6. Logga ut

Till skillnad från TxtAnalyser i Chrome appen kan du inte anpassa kategorierna och felrapporteringarna direkt från Appen. Om du vill göra dessa ändringar i inställningarna måste du gå till ‘’inställningar’’ och välja ‘’Profil’’. Detta öppnar ett nytt fönster där du har tillgång till din kontosida. Från din kontosida kommer du att kunna ändra inställningar globalt för iOS och . Chrome-appen.

4. Ändra kategorier och felrapporteringar

Kategorier och felrapportering kan ändra från din kontosida på ta.wizkids.dk. Under din egen statistik kan du välja kategorier och felrapportering.

Ändringarna du gör i din kontosida kommer även att gälla i appen nästa gång du loggar in.