Gör dina anställda till superanvändare

Ett snabbare sätt till framgång

Våra kurser är utformade för att bäst möta elevernas utmaningar genom till exempel sparring och personlig rådgivning.

Strategier som främjar expertis

Vi har certifierade G Suite-experter och specialister på läs- och skrivsvårigheter. Tillsammans kan vi utvärdera vilka inlärningsstrategier vi ska använda. På detta sätt säkerställer vi att dina kollegor snabbt kan använda IT-verktyg i praktiken och enkelt uttrycka sin expertis.

Vi erbjuder kurser i:

AppWriter

TxtAnalyser