AppWriter - Material till lärare

På den här sidan hittar du korta videos som förklarar AppWriters olika funktioner och inställningar. För varje video finns det också en relaterad fråga eller uppmaning. 

Vi hoppas detta ska vara till hjälp! 

 

Instruktionsvideos till AppWriter Cloud

1. Vilka är Wizkids och vad är AppWriter?

 • Fundera på varför AppWriter är ett bra verktyg för olika typer av elever, och i vilka situationer elever kan dra nytta av verktyget.  

2. Installera och logga in

 • Följ instruktionerna enligt videon om du inte redan har programmet tillagt.  

3. Talsyntes, del 1 

 • Följ instruktionerna i videon och prova dig fram.
 • Glöm inte att även testa kortkommandot för uppläsning (för musen över den blå play-knappen och testa vilket alternativ som funkar på din enhet).
 

4. Talsyntes, del 2

 • I vilka situationer kan dessa funktioner vara bra? 
 • Följ instruktionerna i videon och prova dig fram. 
 

5. Ordprediktion

 • Vilka inställningar hade dina elever behövt ha? 
 • Följ instruktionerna i videon och prova dig fram. 
 • Glöm inte att även testa kortkommandot för val av ord (ctrl + pil upp/ner, och sedan enter).  

6. Tal till text

 • I vilka situationer kan den här funktionen vara bra?  
 • Följ instruktionerna i videon och prova dig fram. 
 

7. PDF och OCR-skanning

 • I vilka situationer kan dessa funktioner vara användbara? 
 • Följ instruktionerna i videon och prova dig fram. 
 
 
 
 

8. Ordlistor

 • I vilka situationer hade du gjort ordlistor och delat med dina elever? 
 • I vilka situationer hade du bett dem skapa egna ordlistor? 
 • I vilka situationer hade du avrått dina elever från att ha ordlistorna på? 
 • Följ instruktionerna i videon och prova dig fram. 

9. Stavningshjälp

 • Vilka vanliga stavfel gör eleverna som hade varit bra att lägga till, som inte redan finns? 
 • Följ instruktionerna i videon och prova dig fram. 

10. Grupper och statistik

 • Hur kan du som lärare dra nytta av att skapa grupper? 
 • Hur kan du som lärare dra nytta av informationen du får om dina elever i ‘Statistik’? 
 • Hur kan eleverna själva dra nytta av informationen de får om sin egen statistik? 
 • Följ instruktionerna i videon och prova dig fram.  
 

Lärarhandledning till AppWriter

Här får du som lärare tips i form av konkreta övningar som integrerar AppWriter med undervisningen i olika situationer. Övningarna kan anpassas till målgrupp och syfte, men är tänkta att ge inspiration till hur man kan jobba på olika sätt med AppWriters funktioner.

Funktion: Uppläsning

LÄSA MELLAN RADERNA

SKUMLÄSA EN TEXT

Funktion: Ordprediktion och ordlistor

TRÄNA ORD & BEGREPP

UTVECKLA ORDFÖRRÅD

Funktion: Tal till text

INDIVIDUALISERAD UTTALSTRÄNING

VARIERA SÄTT ATT REDOVISA SVAR