TxtAnalyser - Material till lärare

På den här sidan hittar du korta videos som förklarar TxtAnalysers olika funktioner och inställningar. För varje video finns det också en relaterad fråga eller uppmaning. 

Du hittar också en lärahandledning med specifika övningar med med exempel på hur man kan använda TxtAnalyser i undervisningen – i olika ämnen och sammanhang. 

Vi hoppas detta ska vara till hjälp! 

Instruktionsvideos till TxtAnalyser

1. Vilka är Wizkids och vad är TxtAnalyser? 

 • Fundera på hur TxtAnalyser kan vara användbart för dina elever och i din undervisning. 

2. Installera och logga in

 • Följ instruktionerna enligt videon om du inte redan har programmet tillagt.  

3. Inställningar

 • Följ instruktionerna enligt videon och prova dig fram. 
 • Glöm inte klicka på ‘Synkronisera profilinställningar’ för att få dina val uppdaterade.  
 
 

4. Funktion: Analysera

 • I vilka situationer kan funktionen ‘Analysera’ vara till nytta för dina elever och i din undervisning?  
 • I vilka situationer kan det vara bra att medvetet ändra alternativen för Felrapportering och/eller Felkategorier? 
 • Följ instruktionerna i videon och prova dig fram. 

5. Funktion: Undersök

 • Följ instruktionerna enligt videon och prova dig fram. 
 • Glöm inte klicka på ‘Synkronisera profilinställningar’ för att få dina val uppdaterade.  
 
 

6. Funktion: Slå upp ord

 • I vilka situationer kan funktionen ‘Analysera’ vara till nytta för dina elever och i din undervisning?  
 • I vilka situationer kan det vara bra att medvetet ändra alternativen för Felrapportering och/eller Felkategorier? 
 • Följ instruktionerna i videon och prova dig fram. 

7. Respons/Feedback

 • I vilka situationer skulle det vara användbart att skicka respons på TxtAnalyser? 
 • Följ instruktionerna i videon och prova dig fram. 

 

8. Konto och grupper

 • Följ instruktionerna i videon och prova dig fram. 
 • Glöm inte klicka på ‘Synkronisera profilinställningar’ för att få dina val uppdaterade. 
 • I vilka situationer kan det vara bra att medvetet ändra valen för Felrapportering och/eller Felkategorier för en hel grupp som du har skapat? 

Lärarhandledning till TxtAnalyser

Här får du som lärare tips i form av konkreta övningar som integrerar TxtAnalyser med undervisningen i olika ämnen. Övningarna kan anpassas till målgrupp och syfte, men är tänkta att ge inspiration till hur man kan jobba på olika sätt utifrån TxtAnalyseras olika funktioner.

Funktion: ‘Analysera’

Ämnen

SVE, SVA 
 
VARFÖR?
 
För att bli medveten och förstå språkliga regler och användning. 
 

Ämnen

SVE, SVA  
 
VARFÖR?
 
För att bli medveten och förstå språkliga regler och användning. 
 

Funktion: ‘Undersök’

Ämnen

Alla ämnen/kurser 
 
VARFÖR?
 
För att kunna läsa och förstå instruktioner med stöd. 
 
 
 

Ämnen

SVE, SVA 
 
VARFÖR?
 
För att utveckla kreativitet och berättarkonst för alla elever. 

Ämnen

SO-ämnen, SVE, SVA. Kan kombineras med andra ämnen. 
 
VARFÖR?
 
För att bli medveten om hur avsändare och texter kan påverka mottagare genom språket. 

Ämnen

NO-ämnen, SO-ämnen, SVE, SVA. Kan kombineras med andra ämnen.  
 
VARFÖR?
 
Att förstå och urskilja olika texttypers språkliga drag och uppbyggnad både i andra och egen produktion. 

Funktion: ‘Slå upp ord’

Ämnen

SVE, SVA. Kan kombineras med andra ämnen. 
 
VARFÖR?

För att bli medveten om och förstå språkliga regler och användning.