När du som elev eller student använder AppWriter är det viktigt att du får stöd från din skola. Om du inte redan har tillgång till programmet så ska din skola hjälpa dig med det. 

På den här sidan hittar du korta videos om förklarar AppWriters olika funktioner och inställningar. För varje video finns det också en relaterad fråga eller uppmaning. 

Vi hoppas detta kan hjälpa dig! 

Material till AppWriter Cloud

1. Vad är AppWriter och hur kommer du igång?

 

 

2. Installera och logga in

 • Följ instruktionerna enligt videon om du inte redan har programmet tillagt. 

3. Talsyntes, del 1

 • Följ instruktionerna i videon och prova dig fram.
 • Glöm inte att även testa kortkommandot för uppläsning (för musen över den blå play-knappen och testa vilket alternativ som funkar på din enhet).
 

4. Talsyntes, del 2

 • I vilka situationer kan dessa funktioner vara bra? 
 • Följ instruktionerna i videon och prova dig fram. 
 
 
 

5. Ordprediktion

 • Vilka inställningar hade du behövt ha? 
 • Följ instruktionerna i videon och prova dig fram. 
 • Glöm inte att även testa kortkommandot för val av ord (ctrl + pil upp/ner, och sedan enter). 

6. Tal till text

 • I vilka situationer kan den här funktionen vara bra?  
 • Följ instruktionerna i videon och prova dig fram. 
 
 

7. PDF och OCR-skanning

 • I vilka situationer kan dessa funktioner vara användbara? 
 • Följ instruktionerna i videon och prova dig fram. 
 
 

8. Ordlistor

 • I vilka situationer hade det varit bra för dig att skapa egna ordlistor? 
 • Följ instruktionerna i videon och prova dig fram. 

9. Stavningshjälp

 • Vilka vanliga stavfel gör du som hade varit bra att lägga till, som inte redan finns? 
 • Följ instruktionerna i videon och prova dig fram.

10. Grupper och statistik

 • Varför är det bra för dig att få information om hur du använder AppWriter i Statistik? 
 • Följ instruktionerna i videon och prova dig fram. 
 

Uppgifter till elever

LÄSA MELLAN RADERNA

LETA EFTER INFORMATION

TRÄNA ORD & BEGREPP

INDIVIDUALISERAD UTTALSTRÄNING

SKUMLÄSA EN TEXT

SKRIVA MED ORDFÖRSLAG

MUNTLIGA SVAR

Checklista för dig som använder AppWriter:

När du har kommit igång med AppWriter kan du kolla igenom den här checklistan för att få koll på vad du kan och vad du behöver mer hjälp med i programmet.