Kurser som får alla ombord

En mer effektiv start

Nya verktyg och arbetsflöden kan vara tidskrävande om inte alla kommer överens. Våra kurser tar hänsyn till enheternas helhet så att skolan får den bästa starten.

Wizkids implementeringsmodell

På Wizkids har vi utvecklat en implementeringsmodell baserad på 10 års praktisk erfarenhet och teoretisk kunskap. Varje kurs är baserad på denna modell tillsammans med skolans behov.

G Suite, Chromebooks och språkteknologi

Våra lärare är G Suite-experter och är certifierade Google Educators, Trainers och Innovators som kan hjälpa skolor att få ut mesta möjliga av G Suite for Education.

Vi har också utbildningskonsulter som är specialiserade på att skriva med språksvårigheter, läs- och skrivteknik, inlärningsstrategier et.c.

Vi erbjuder kurser i:

AppWriter

TxtAnalyser