MathSolver

MathSolver

Gör uträkningar, lös ekvationer och lös ut vinklar i trianglar - direkt i Google Docs

Funktioner: 

 • Uttryck med variabler
 • Lös ekvationer med okänd variabel
 • Triangelberäknare (radianer/grader)
 • Snabb insättning av enheter (fx m², m³)
 • Snabb insättning av symboler (fx π, φ, γ)
 • Bestäm hur resultat visas – välj mellan:
  – Radianer och grader
  – Antal decimaler
  – Numerisk eller exakt

MathSolver är vårt nya matematiska verktyg och CAS kommer därför att stängas av tillsammans med resten av Add Ons-paketet från och med den 31 december 2020.