Installation

AppWriter Cloud installeras i Google Chrome-webbläsaren. 

Verktygen ger läs- och skrivstöd när du arbetar i Google Dokument och i Chrome-webbläsaren.

Om AppWriter inte installeras automatiskt när du loggar in med ditt Google-konto kan du själv installera det direkt från Chrome Web Store. Följ därefter installationsanvisningar för att slutföra installationen.

När AppWriter är installerad får du en avisering att AppWriter har lagts till i din Chrome-webbläsare och du kommer att se en ny ikon till höger om webbläsaren i sökfönstret.