Word i Office 365

Du kan använda dig av AppWriter Cloud i Word i Office 365 på samma vis som du använder AppWriter Cloud i Google Dokument. Det du skal tänka på är att AppWriter för Cloud är intallerat som ett tillägg till Chrome, så det är nödvändigt att logga in på Word för Office 365 i Chrome webbläsare samt hämta tillägget på samma vis som om du skulle använda Google Dokument.

Du kan också använda “Ctrl + nedpilen” (PC) eller “CMD + nedpilen” (Mac) för att navigera i ordförslagslådan. För att ersätta eller infoga ett ord, tryck på “Enter” eller klicka på önskat ord i rutan för ordförslag.