Starkare språklig medvetenhet, bättre texter!

Grammatisk feedback i realtid.

Höjer textkvaliten

Eleven hittar och förstår sina egna fel

TxtAnalyser analyserar och betonar elevtexter för grammatik och stavfel samt erbjuder eleven memoriseringsregler och förklarande videoklipp om hur de kan anpassas. Allt detta sker i realtid medan eleven är i ett inlärningsläge.

Ökad medvetenhet i egna texter

Undersökningsfunktionen ger eleven en översikt över nuvarande och tidigare satser och olika ordklasser. Detta hjälper dem till exempel med att skriva i rätt tempus och korrekt användning av skiljetecken, som resulterar i att de producerar mer beskrivande texter

Vad våra användare säger

Grammatikutbildning, överallt!

Vidareutveckla elevernas skriftliga språkkunskaper i ämnen som svenska, engelska, samhällsstudier, geografi, biologi och mer.

TxtAnalyser är ett redskap som gör det möjligt för eleven att ta hand om sina egna texter utöver de vanliga grammatikundervisningarna.

Potential för platsinlärning

En fullständig översikt

TxtAnalyser kan illustrera feltyper på både klass och enskild nivå. Detta hjälper till att organisera svenskundervisningen baserat på ett antal förbättringsmöjligheter.

Riktad inlärning

Läraren kan använda översikten över de skriftliga utmaningarna för att ställa in TxtAnalyser för den enskilda elevens närmaste utvecklingszon.

Upptäck hur TxtAnalyser utvecklar skriftspråket

Få uppdateringar och nyheter, så du är med hela vägen!