Hjälp eleverna att uppnå sin fulla läs och skrivpotential i klassrummet. ​

Läs- och skrivteknologi för alla

AppWriter ersätts av LexiFlow!

Vi har avslutat försäljningen av AppWriter. Från och med den 13 maj 2025 kommer produkten att fasas ut från vårt sortiment. Observera att om du redan använder AppWriter kommer den att fortsätta fungera fram till detta datum.

LexiFlow är vårt nya kraftfulla verktyg som är baserat på våra mest omtyckta program och ersätter våra tidigare läs- och skrivverktyg. Nu kan du enkelt få all den hjälp du behöver för att förbättra din läs- och skrivförmåga på ett och samma ställe.

 
AW logo

Hjälp eleverna att uppnå sin fulla läs och skrivpotential i klassrummet. ​

Läs- och skrivteknologi för alla

Illustration: Helping students

Göra lärande möjligt för alla

Illustration: Helping students

Utmanas dina elever med läs- och skrivsvårigheter och saknar stöd för svenska eller andra språk?

AppWriter kan hjälpa

Med funktioner som tal-till-text, uppläsning, ordförslag, OCR m.m. kan alla delta lika mycket i språkundervisning och i andra kurser.

Vad våra användare säger

Text till tal: Uppläsning av texter

Text to speech Illustration

Skapa självständiga läsare

Elever kan med hjälp av AppWriters inbyggda röster få en autentisk uppläsning av exempelvis böcker, PDF-filer, hemsidor och studiematerial.

Felsök dina egna texter

Uppläsningsfunktionen ger eleven möjligheten att höra eventuella stavfel eller en dåligt byggd mening.

Studenten deltar i läsningsprocessen

AppWriter markerar orden under uppläsningen så att eleven kan följa med. Samtidigt kan eleven justera läshastigheten för att öka läsförståelsen.

Text to speech Illustration
Glossaries Illustration

Ordförslag: Större ordförråd

Glossaries Illustration

AppWriter är kontextbaserad. Detta innebär att eleven får de mest relevanta ordförslagen som hjälper till att korrigera rätt stavning av ett ord han eller hon kan ha tvivel om. Ordförslagslådan är också ett bra verktyg för att upptäcka ord som kan utöka elevens ordförråd.

Alla ord kan bemästras!

Jokerteckenet (*) är användbart för att stava ord som kan vara svåra, eftersom tecknet kan ersätta bokstäver som eleven tvivlar på. Att använda denna metod ger eleven mer mod att skriva och blir mer självständig i processen. På liknande sätt listas ordförråd från t.ex. Gyldendal, Alinea och Clio vilket hjälper eleven att uttrycka sig akademiskt och professionellt.

OCR: Få tillgång till kunskap

Konvertera bilder, pdf eller böcker till text

Med AppWriters OCR-skanner kan eleven göra alla tryckta material, böcker, PDF-filer m.m. läsbara.

Klipp ut det du behöver

Använd skärmklippverktyget för att välja texten du vill läsa.

Upptäck vad AppWriter gör för studenter

Få uppdateringar och nyheter, så du är med hela vägen!

AppWriter material