Få det bästa ur dina elever

Hjälp dina elever att uppnå deras fulla potential.

Samarbetar med över 60 kommuner

Om du arbetar med att utveckla elevernas skriftspråk eller G Suite for Education kan vi uppfylla dina mål genom:

Läs- och skrivteknik (LST)

Naturlig läsning, användarvänlighet och enkel implementering har gjort AppWriter till det mest använda läs- och skrivstödverktyget i Sverige.

Skriftlig språkutveckling

TxtAnalyser ger eleverna en förklaring av grammatik och stavningsfel i sina egna texter i realtid för en snabbare utvecklingsprocess.

G Suite for Education

Som den största Google Premier-partnern i Norden kan vi hjälpa dig med allt från utbildning till installation och hantering av Chromebooks och G Suite.

Flera inlärningsmöjligheter

Alla våra verktyg kan enkelt anpassas och ställas in efter varje individs inlärningsområde.

På detta sätt är det lättare att behålla motivationen i undervisningen och se till att fler får den största inlärningsförmånen hemma.

En sparringpartner att räkna med

Genom en öppen dialog kan vi ta reda på hur vi tillsammans utvecklar elevernas språkkunskaper och hur du får ut mesta möjliga av din G Suite-installation.

Få uppdateringar och nyheter, så du är med hela vägen!